5. Mosebok

Å slite på grunn av et dårlig selvbilde er ikke et nytt problem. I alle tider har mennesker opplevd å bli begrenset på grunn av måten de selv eller andre ser på dem. Noen tenker: Jeg kan aldri få meg en kjæreste, jeg som er så sjenert. Eller: Jeg er alltid en som mislykkes i livet, så jeg kommer nok ikke til å klare denne utfordringen heller.

Moses var en mann som sleit med slike ting. Jeg kan aldri bli en leder, tenkte han, for jeg er jo så dårlig til å uttrykke meg. På tross av det dårlige selvbildet valgte Gud å bruke Moses. Historien viser at ikke bare kunne Gud bruke Moses, men Moses opplevde også at han overvant de utfordringene han tidligere hadde slitt med.

5. Mosebok er en nedtegnelse av tre taler holdt av en av historiens mest innflytelsesrike personer. Moses, som tidlig i livet så på seg selv som en som ikke burde åpne munnen sin offentlig (2. Mos. 4:10), fremstår på slutten av livet sitt som en stor folketaler. I disse talene oppsummerer Moses hva som hadde skjedd til nå med Israelsfolket, og hva Gud hadde sagt ville skje i tiden fremover. Talene er Moses’ avskjedsord. I 5. Mosebok finner vi at Moses gir stafettpinnen videre til Josva, som skal lede folket inn i landet Gud har lovt dem.

De 10 bud og det største budet

I den første av de tre talene som er nedskrevet i 5. Mosebok finner vi en oppsummering av viktige hendelser i Israelsfolkets vandring i ødemarken. Den andre talen oppsummerer ulike lover knyttet til den avtalen Gud hadde med israelsfolket. Her finner vi blant annet kjente avsnitt som de 10 bud (5. Mos. 5:6-21) og det største av alle bud; om å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte (5. Mos. 6:5)! Den andre talen inneholder også velsignelsene som kommer når en holder avtalen med Gud, og forbannelsene som rammer når en bryter avtalen med ham (kap 27-28). Den siste av de tre talene i 5. Mosebok omhandler en fornying av avtalen med Gud, overføring av lederskap fra Moses til Josva og til slutt Moses’ velsignelse over de ulike stammene i Israel.

Sentralt bibelvers:

«Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren din Gud la det fremstå blant dere en profet som meg. Ham skal dere høre på.» (5. Mos. 18:15)

Når Peter taler om Jesus i Apostlenes gjerninger 3:22 hevder han at det var Jesus Moses omtalte i dette verset. Jesus skulle komme og lede Guds folk, og gi Guds Ord til folket.

Oversikt:

A Moses’ første tale: (Kap 1:1-4,43.)
B Moses’ andre tale: (Kap 4:44-28,68.)
C Moses’ tredje tale og død: (Kap 29-34.)

Foto:Glenda Otero, sxc.hu