Om oss

Bibelsiden er en nettside som er laget for å gjøre innholdet i Bibelen mer kjent for norske nettbrukere. Her finnes en introduksjon til hver bok i Bibelen, presentert på en kort og lettfattelig måte. Disse teksten er ment som en inspirasjon og hjelp til deg som er nysgjerrig på hva Bibelen egentlig inneholder, og som vil ha en rask oversikt over Bibelens innhold. Legg også merke til tidslinja som du finner under toppmenyen. Her vil du kunne få et overblikk over bibelhistorien med årstall og personer riktig plassert.

Folk Bibelskole er ansvarlig utgiver og eier av Bibelsiden. Skolen ble startet av Erling Thu og Noralv Askeland og ble godkjent av Undervisningsdepartementet i 1991. Siden da har skolen formidlet undervisning fra Bibelen via brev, internett og lokale studiegrupper. Skolen har nytt godt av god tilgang til mange gode og dyktige Bibellærer fra Norge og England.

I dag er Håvard Kjøllesdal daglig leder av FOLK bibelskole, og virksomheten drives fra Trondheim. Det er også Håvard som er initativtager og leder av arbeidet med å lage Bibelsiden. Til dette arbeidet har han fått god hjelp av mange dyktige medarbeidere som har jobbet på dugnad. FOLK bibelskole vil derfor benytte denne nettsiden til å gi en hjertelig takk til alle som har bidratt.

Bibelsiden i Media

Store deler av arbeidet med Bibelsiden foregikk under en helg der ca 20 kyndige personer gjorde en heltmodig innsats for å få siden lanseringsklar. Helgen ble kalt «48 timer for evigheten» og ble dekket i både Vårt Land og Vesterålen Online. Linker til disse artiklene finner du under.

48-timers bibelmaraton (Vårt Land, 27.sept 2008)
48 timer for evigheten (Vesterålen Online 29.sept 2008)

Takk til

Redaktører:
Arne Olav Røe og Håvard Kjøllesdal

Journalistikk:
Karina Hafnor, Jonny Myhr-Hansen, Bendik Bendixen Wågø, Andreas Enstad, Bernt Aalbu, Sindre Solberg, Ole Gunnar S. Gamlemshaug, Henrik Vaula Rasmussen, Tore Hansesætre, Eivind Juvik, Børge Bentsen, Erling Thu, Lars Ruben Osland, Torvald Espeland, Inger Kari Vanem, Kaja MBS Løvdal, Kristin Ljønes, Kenneth Mortensen og Norleif Askeland.

Programmering:
Halvor Sakshaug, Oddvar Aasmul, Ørjan Tinnen, Vigdis Skogly og Tord Vincent Heggland.

Design og illustrasjon:
Øystein Dahl, Katrine Solberg, Trine Randgaard, Kristin Espeland, Katrine Kjøllesdal, Per Filip Osland, Kaja MBS Løvdal og Kristin Ljønes.

Andre oppgaver:
Stina Solberg, Ann Christin Hovland, Ragni Bentsen Kjørstad, Amund Ljønes, Steffen Ellefsen og Solgunn Ellefsen.

Andre:
Kristen videregående skole i Trøndelag (KVT) som lånte oss lokaler.