Åpne bibelteksten til Første Krønikebok på bibelen.no.

Israels viktigste stamtavler (kap 1 – 9)

Gjennom utvalgte stamtavler kan Guds folk spores fra Adam til Sidkia, den siste kongen i Juda (kap 1 – 3). Stamtavlene og de tildelte landområdene listes opp i kapittel 4 – 8. I kapittel 9 beskrives det hvordan folket slo seg ned i landet igjen, etter at de kom tilbake fra fangenskapet i Babylon. Historien viser hvordan Gud utvalgte seg et folk, og at han står ved sitt paktsløfte om å opprettholde Davids ætt.

Davids styre fra Jerusalem (kap 10 – 29)

Første Krønikebok viser Davids liv i et annet lys enn Andre Samuelsbok. Første Krønikebok utelater Davids kamp med Saul og de sju årene han styrte i Hebron. Den nevner heller ikke hans mange koner, opprøret til sønnen hans, Absalom, og synden med Batseba.

I stedet får vi høre detaljer om Davids forberedelser av tempelbyggingen og tilbedelsen der. Her finner vi bokens egentlige hensikt. Forfatteren oppmuntrer de tilbakevendte jødene ved å fokusere på hendelser som skjedde rundt Jerusalem og tempelet, som var symbolet på Guds nærvær blant sitt folk.

Davids forgjenger, Saul, får bare en kort omtale (kap 10), som understreker hans troløshet (10, 13 – 14). Krønikeboken vektlegger Davids åndelige overgivelse, mot og integritet. I Samuelsbøkene hører vi først om Davids seire i kamp. Første Krønikebok starter skildringene med at David førte paktkisten fra fangenskap tilbake til Jerusalem (kap 13 – 16). David visste at om nasjonen skulle lykkes måtte Guds nærvær komme mellom hans folk:

De førte Guds paktkiste inn og satte den i det teltet som David hadde reist for den (…) Og hele folket sa amen og priste Herren. (16,1 og 36)

Videre ser vi at David ønsket å bygge et hus for Guds paktkiste. Han fikk da et ord fra Herren. Det var ikke David selv, men hans etterkommer som skulle bygge tempelet (17,4 og 12).

Gud befestet sin pakt med David og hans etterkommere, en ættelinje som ledet fram mot Kristus:

Da vil jeg la en av dine ætlinger stå fram som din etterfølger (…) Jeg vil for alltid sette ham over mitt hus og mitt rike, og hans trone skal stå støtt til evig tid. (17,11 og 14)

I kapittel 18 – 20 kan vi lese om Davids seire da han var på høyden av sitt styre. Kapittel 21 forteller imidlertid om Satans plan for å ødelegge for David (21,1). David ble lokket til å telle sine våpenføre menn. Han satte sin lit til menneskelig styrke, noe som var synd i Herrens øyne. Dette førte til Guds dom over David og hans folk. Men Gud tilga Davids synd, og tok imot hans offer på Ornans treskeplass. Denne hendelsen ble også avgjørende for hvor tempelet senere ble bygget (21,28, se også 2 Krøn 3,1).

De resterende kapitlene (22 – 29) dokumenterer Davids forberedelse til byggingen av tempelet: Materialene (22), levittene (23), prestene (24), sangerne, portvaktene og andre tjenestemenn (25 – 27). Til slutt kommer endelig overdragelsen av kongemakten til Salomo, Davids sønn, som senere bygget templet (28 – 29).