Image

Ikke godta alt du hører forkynt! Det fins såkalte «kristne» forkynnere som fører folk bort fra Gud. Judas’ brev er en advarsel mot slike forkynnere.

Bakgrunn

Judas var bror til Jakob, lederen i Jeusalem, og derfor også bror til Jesus fra Nasaret. Judas trodde ikke på Jesus før oppstandelsen, men ble etter oppstandelsen en kristen lederskikkelse. Judas brev er trolig ment som et sirkulerende brev til mange av de kristne. Trolig er dette brevet skrevet med 2. Peters brev som en kilde. Brevet er trolig skrevet rundt år 68 etter Kristus. Brevet er skrevet som en respons på at falske forkynnerne hadde kommet inn i menigheten, og disse måtte man advare mot.

Falske forkynnere

Hva kjennetegner såkalt falske forkynnere? Judas henger seg ikke opp i hvilket kirkesamfunn forkynnerne tilhører, eller faktorer som om forkynnelsen deres oppleves tørr og kjedelig. Han er mer opptatt av innholdet i det de formidler. Falske forkynnere fornekter to sentrale sider ved troen. De bruker Guds nåde som en unnskyldning til å fortsette å leve som før, slik at de sier at fordi Gud tilgir uten begrensninger kan jeg gjøre hva jeg vil og så bli tilgitt av Gud. Videre fornekter de at Jesus har det siste ordet i livene våre, selve fundamentet for det kristne livet. Judas forklarer at dette er feil og advarer tydelig mot å stole på disse folkene. Judas minner om at man skulle vært klar over disse utfordringene allerede, da andre allerede har advart mot dem. Løsningen for å stå i mot disse folkene er å være klar over at de er der, og å selv holde seg nær til Gud i bønn og bli oppbygd i troen.

Sentralt vers:

«Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tro under stadig bønn i Den hellige ånd. Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv.» (Vers 20-21)

Kronologi:

A Kjempe for troen – hvorfor? (Kap 1:1-16)
B Kjempe for troen – hvordan? (Kap 1:17-25)

Foto: istockphoto.com