Image

Johannes ønsker at Jesus sine etterfølgere skal ha det godt, og at de skal holde seg borte fra det onde.

Johannes er en god mann, og det han skriver utstråler kjærlighet og varme. I dette brevet har han en dobbel hensikt: Å rose det gode, og å refse det onde. Det er et guddommelig prinsipp som går igjen gjennom hele Bibelen. Det gode skal belønnes, og ikke overses, og det onde skal heller ikke overses, men refses. I brevet anbefaler Johannes en mann ved navn Gaius for menigheten, mens han advarer dem mot Diotrefes, som har skjulte motiver.

Sentrale Bibelvers

”Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig.” (vers 2)

”Min kjære, ta ikke det onde til forbilde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud. Den som gjør det onde, har ikke sett Gud.” (vers 11)

 

Oversikt

A Anbefaling av Gaius (vers 1-8)
B Fordømmelse av Diotrefes (vers 9-14)

Foto: istockphoto.com