Image

Når man tilhører et team, er måten temaet ledes på avgjørende for hvor bra teamet blir. Paulus var opptatt av at Titus skulle finne de rette lederne i menigheten han fulgte opp. Karakter, og ikke karisma, var det Paulus ba Titus se etter.

Titus er et av de pastorale brevene. Det vil si at det er et av de brevene som er skrevet til pastorene – lederene for de lokale menighetene. Det er Paulus som har skrevet brevet til Titus. Titus var en ung mann som hadde reist med Paulus til Kreta, og som ble igjen der for å hjelpe til hos de kristne der. Brevet er skrevet rundt år 66-67 e.Kr.

Titus bodde på Kreta en periode for å finne noen gode ledere som kunne lede menigheten der. Det Paulus ba Titus se etter, var for eksempel at de ikke var hissige eller egoistiske, og at de tok seg av sin familie på en god måte. Verset nedenfor beskriver hva Paulus var opptatt av:

«Det er viktig at en leder, som er ansvarlig for det som skjer blant de kristne, og som vil bli sett opp til, ikke er opptatt av seg selv, hissig, ikke en alkoholiker, ikke grådig og opptatt av penger. Han må være gjestfri, være hjelpsom, ha visdom, være rettferdig, hellig, ha god selvkontroll, holde seg til Bibelen, og vite hvordan han skal anvende sannheten og læren, til enten å få folk på det rette sporet mot sannheten, eller stoppe dem hvis de allerede er avsporet.» 
(Kap 1:7-9, fritt oversatt fra The Message)

I vår tid har mange meninger om hva som er typisk norsk. Paulus hadde også sine tanker om hva som var typisk for de som kom fra Kreta. Han hadde neppe noe godt inntrykk av dem, siden han advarte Titus mot at de var både late, fråtsere og løgnere. Det som lå Paulus på hjertet, var at menighetens folk ikke måtte falle ned på samme nivå, men at de identifiserte seg med Jesus.

Oversikt:

A Forsvar for en sunn lære: (Kap 1)
B Undervisning av en sunn lære:
(Kap 2)
C Utøvelsen av en sunne lære:
(Kap 3)

Foto: Stacy Braswell, sxc.hu