4. Mosebok - tillit til Gud

Gud ønsker et folk som har tillit til at han er større enn omstendigheter. Om noe virker vanskelig, alt er mulig for den som har Gud med på laget og stoler på han.

 ”Numbers” er det engelske navnet, boken starter nemlig med den første folketellingen i Israel og også utvikling av en hær med militære strategier. Som med mange av de andre bøkene i Det gamle Testamentet, bærer denne teksten med seg en annen og større åndelig betydning enn det vi klarer å se gjennom øynene til det jordiske folket i det gamle testamente.

Kjernen i boken er likevel ikke store folkemasser som beveger seg i takt på en stilig måte. Nei, kjernen i boken handler om et veldig stort og viktig tema: gjensidig trofasthet mellom Gud og hans folk. I denne boken handler det spesielt om mangel på trofasthet fra folkets side. Denne utro holdningen har sine røtter i menneskelig frykt og umodenhet, og at de ikke kjenner Gud.

Gud fører folket sitt fram til landet han har lovt dem at de skal få. Der oppdager jødene at folket som bor der, er sterkere enn dem og jødene blir redde. Mennene Josva og Kaleb har en fast tro på Gud, og sier at dette landet som Gud har lovt dem, skal de klare å ta fordi Gud er med dem. Gud demonstrerte jo sin allmakt – sin store, overnaturlige kraft – på den egyptiske farao og hans land bare noen år tidligere (kap. 13-14).

Men folket nekter, for de er redde. Den unge nasjonen Israel synder allerede før den er formelt opprettet, og det skjer store forandringer. Gud sender folket tilbake til ørkenen på en endeløs vandring i sirkel, og gir ikke nasjonen en ny sjanse til å komme inn i landet før 40 år er gått, og alle i den eldre generasjonen som syndet mot Gud var døde.

Sentralt bibelvers:

Velsignelsen Aron formidlet:
«Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Når de således uttaler mitt navn over israelittene, vil jeg velsigne dem.» (4. Mos 6:24-27).

Oversikt

A: Den gamle generasjonen Kapittel 1 – 10
B: Årene med vandringen i ødemarken Kapittel 11 – 21
C: Den nye generasjonen Kapittel 22 – 36

Foto: greyman, sxc.hu