3. Mosebok - fellesskap med Gud

Det er blitt sagt at 1.Mosebok handler om Guds plan med mennesket, 2.Mosebok om Guds frelse og utfrielse og 3.Mosebok om hvordan livet i fellesskap med Gud skal leves.

En kristen pastor sa en gang til menigheten: ”Hva i all verden skal vi med tredje Mosebok?” Grunnen til det, er at den er overlesset med detaljer som for det utrente øyet virker uinteressant for oss i dag. Pastorens konklusjon var at ”en ting er sikkert, 3. mosebok forteller oss at Gud er opptatt av detaljer”. Det er vel og bra, men det er mye mer enn som så.

Boka er den midterste av de 5 mosebøkene. I motsetting til de to foregående bøkene inneholder ikke denne boken historier om Guds folk, men den er full av retningslinjer for hvordan israelsfolket skulle tjene Gud og hvordan de skulle leve livet sammen.

Det som går igjen i boken, er at Israel skal være ”helliget Herren”. Det vil si at de skal være et hellig folk som skal være annerledes enn de andre folkene. De skal velge å leve på en annen måte. De skal vise godhet og barmhjertighet. De skal være gode og omsorgsfulle, ikke grådige og blodtørstige som de andre folkene. De skal etterligne Gud og være som Gud. Dette gjelder også for alle kristne i dag.

Sentralt bibelvers:

”Herren talte til Moses og sa: Si til hele den israelittiske menighet: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. Enhver av dere skal ha ærefrykt for sin mor og sin far. Dere skal holde mine sabbatsdager. Jeg er Herren deres Gud.” (Kap. 19:1-3)

Oversikt:

A Veien inn til fellesskap med Gud: Kapittel 1 – 16
B Vandringen i fellesskap med Gud: Kapittel 17 – 27

Foto: Istockphoto.com