Image

Evangeliet om Jesus var ikke forbeholdt de som kjente den jødiske kulturen. Da Lukas skulle skrive historien om Jesus, var han opptatt av at ikke-jøder skulle forstå rekkevidden av det Jesus gjorde. Hadde han levd i dag, hadde han sikkert vært opptatt av at kirkefremmede skulle forstå hva Jesus egentlig gjorde.

Siden både evangeliene etter Lukas og Matteus bygger på Markus, har de mange likhetstrekk. Men de har også en rekke avsnitt som er unike, fordi de ulike forfatterne har hatt ulike kilder til evangeliene. Noe av det som kjennetegner Lukas er at han er nøyaktig og opptatt av detaljer. Han er også den av evangelieforfatterne som vier kvinnene mest spalteplass.

I tillegg er det tydelig at han fokuserer på datidens gresk-romerske kultur når han forklarer Jesu liv og lære. Han forklarte jødenes skikker for sine lesere, og tegnet et bilde av Jesus som en frelser for hele verden. Dessuten beskriver Lukas Jesus som Menneskesønnen, noe som kommuniserte godt med grekernes fokus på mennesket.

Paulus omtaler i et av sine brev Lukas som «vår kjære lege» (Kol 4:14). Kanskje er yrkesbakgrunnen hans en av grunnene til at han var så nøye med det han gjorde. I begynnelsen av evangeliet, gir Lukas en hilsen til mottakeren, som heter Teofilus (Lukas 1:1-4). Her forklarer han hvor nøye han har gått til verks, og han begynner med å gi bakgrunnsinformasjon om Jesus. Lukas bruker faktisk tre og et halvt kapittel bare på å beskrive ting som skjedde før Jesus ble født og før han ble voksen og begynte sitt arbeid.

Det er også Lukas som har skrevet Apostlenes Gjerninger. Derfor er Lukas den eneste forfatteren i det nye testamente som har dekket både tiden før døperen Johannes og Jesus ble født, og perioden da Paulus ble fengslet i Roma etter alle misjonsreisene sine. Lukas har da skrevet om en periode på over 60 år.

Lukas gjorde noe som var uvanlig i hans tid; Han lot kvinnene få en spesiell plass i evangeliet. I et mannsdominert samfunn hvor mye fokus var på menn, skildret Lukas hvordan kvinnene sto sentralt i kretsen rundt Jesus.

«I tiden som fulgte, reiste Jesus omkring i byene og landsbyene og forkynte det gode budskapet om Guds rike. De tolv var med ham, og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder hadde fart ut av, Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv.» (Kap 8:1-3)

Oversikt:

  • Tiden før Jesus ble født, og før han begynte sitt arbeid. Kap 1:1-3:20
  • Jesus vandrer rundt i Israel og beviser gang på gang at han er Messias. Kap 3:21-21:38
  • Jesus blir forrådt, blir korsfestet, dør. Men så står han opp fra de døde, viser seg for disiplene sine og tas deretter opp til himmelen. Kap 22-24.

Evangeliet etter Lukas går naturlig over i boken Apostlenes gjerninger.

Foto: barunpatro, sxc.hu