Bibelsiden

Les om Bibelens persongalleri og bakgrunnsinfo for Bibelens bøker.

Bibelens Innflytelse

Bibelen er verdens mest solgte, - og stjålne(!) bok. Store personligheter har gjennom verdenshistorien kjempet mot urettferdighet og undertrykkelse, fordi...
Read More

Bibelsyn

Hvilket syn du har på bibelen er avgjørende for hva slags betydning Bibelen har i ditt liv. Forfatter og bibelskolelærer...
Read More

Å oversette Bibelen til norsk

Bibelen finnes i flere ulike oversettelser. Selv på norsk finnes det opptil flere oversettelser å velge mellom. Bibeloversetter Lars Ruben...
Read More

Bibelens oppbygning

Det gamle testamentet inneholder 39 bøker som omhandler tiden før Jesus ble født. Her finnes spennende fortellinger, poesi og dessuten...
Read More

Jesus Kristus – den eneste veien til Gud

Hensikten med Jesu komme kan summeres slik: For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin eneste Sønn,...
Read More

Peter – en helhjertet disippel

Peter er en av de mest sentrale personene i Det nye testamentet. Gjennom evangeliene, Apostlenes gjerninger og noen av Paulus...
Read More

Moses – påske og de De ti bud

Moses ledet israelittene ut av Egypt, på vei til landet Gud hadde lovt dem. Han ledet den første påskefeiringen verden...
Read More

Abraham – stamfar for de troende

Abraham reiste til Kanaan og ble stamfar til et nytt folkeslag. Gud ga Abraham et løfte om at han skulle...
Read More

Daniel – en modig mann

Daniel levde i en verden hvor mye handlet om makt, posisjoner og penger – ikke ulik vår tid. Men Daniel...
Read More

Johannes – Han som Jesus elsket

Johannes var en av de 12 disiplene som sto Jesus nærmest. Jesus gav ham og broren kallenavnet ”tordensønnene”, noe som...
Read More

Johannes døperen – veirydder for Jesus

Johannes levde for å bringe følgende beskjed: "Omvend dere; for himlenes rike er kommet nær!” (Matt 3,2). Johannes skulle bane...
Read More

Paulus – apostel og misjonær

Midt i sin forfølgelse av de kristne fikk Paulus et livsforvandlende møte med Jesus. Han ble en stor leder og...
Read More

Noah – båtbygger og livredder

Noahs ark ble redningen for mennesker og dyr da flodbølgen skylte over jorden. På forvarselet fra Gud ble Noah og...
Read More

Adam og Eva – de første menneskene

Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud...
Read More

Elia – Motstand og mirakler

Elia var en profet i Israel. Han var en ivrig forkjemper for Gud og kjempet mot avgudsdyrkelsen i landet. Dette...
Read More

Samuel – profet og dommer

Samuel var en av de mest markante skikkelser i Israels historie. I en samtid preget av forfall, ble han Guds...
Read More

David – Krigerkonge og komponist

David var konge i Israel og Juda. Han var en dyktig musiker og djerv kriger. En av de mest kjente...
Read More

Jakob – bedrageren som kjempet med Gud

Jakob begynner livet sitt som en bløffmaker. Likevel velger Gud ham ut til å bli stamfar til de tolv stammene...
Read More

Josef – fra slave til statsleder

Josef var en mann som opplevde at Gud talte til ham gjennom drømmer. Han ble Faraos nærmeste medarbeider og styrte...
Read More

Ester – «Miss Universe» skaper fred

Blant de vakreste i landet ble Ester trukket fram som den aller vakreste, og ville nok vært vår tids miss...
Read More

Fjerde Mosebok: Gud vil ha trofasthet

Gud ønsker et folk som har tillit til at han er større enn omstendigheter. Om noe virker vanskelig, alt er...
Read More

Jeremia – Fra liten gutt til stor profet

Jeremia var en ung gutt da Gud begynte å snakke til ham. Men Gud syntes han var gammel nok til...
Read More

Jesaja – Forvarsel om Jesus

Jesaja kom med mange profetier om den framtidige frelseren som skulle komme. Både Jesu smertefulle død og sentrale sider ved...
Read More

Esekiel: Guds vaktmann

Esekiel tjente Gud som profet, et sendebud fra Gud. Alt det Gud bad ham om å si, det sa han....
Read More

Hosea – Hold dere til meg!

Hosea ble kalt av Gud til å gifte seg med en prostituert som lå med mange andre menn. Grunnen til...
Read More

Obadja – Slutten for nabolandet Edom

Nabolandet Edom motarbeidet Guds folk, og måtte ta konsekvensen av sine handlinger. Obadja levde trolig rundt 850 år f.Kr. Budskapet...
Read More

Jona – Spist og oppgulpet av en fisk

Jona prøvde å rømme fra Gud. Gud fikk likevel overtalt Jona på utradisjonelt vis, da han etter 3 dager i...
Read More

Nahum – En by uten framtid

Nahum er kompromissløs i sitt budskap om at Ninive skal knuses, på grunn av ondskapen som råder der. På den...
Read More

Mika – En enkel gutt fra bygda advarer et helt folk

Denne profeten bruker vakkert billedspråk for å få folks oppmerksomhet, idet han advarer om konsekvensene av å ignorere Gud. Og...
Read More

Habakkuk – Hele verden skal se Guds storhet!

Midt i alle problemer og lidelser i verden, gir Gud en pekepinn på hva som skal skje: Hele verden skal...
Read More

Forkynneren – Meningen med livet

Hva er det som har skjedd når man føler at alt er meningsløst, tomt og at det ikke lenger er...
Read More

Haggai – Kraften i oppmuntring

Når man driver på med et stort prosjekt, så har ting en tendens til å stoppe helt opp noen ganger....
Read More

Salomos ordspråk – Bruksanvisning for livet

Mange i vår tid savner en praktisk bruksanvisning for livet. Da er Ordspråkene verdt å sjekke ut. Boka inneholder ordtak...
Read More

Sakarja – Uten Gud er vi hjelpesløse

Guds Ånd har en iboende kraft som forandrer situasjoner. Ifølge Sakarja er all menneskelig kraft og strev fånyttes dersom Gud...
Read More

Malaki – Rydd vei for kongen!

Profeten Malaki forutsier at det skal komme en mann som rydder vei og forbereder folk på at kongen Jesus Kristus...
Read More

Salmenes bok – Glede og bekymring i livet med Gud

Glad eller trist, begeistret eller redd? Salmenes bok skildrer på en fargerik måte de ulike sidene ved livet med Gud....
Read More

Første Kongebok – Opptur med Gud og nedtur uten Gud

I ulike situasjoner og omstendigheter velger mennesker ulike løsninger. Første Kongebok viser hvordan israelittene hadde fremgang og vekst så lenge...
Read More

Andre Krønikebok – Salomos gode styre

Fortsettelsen følger, og alt ser ut til å være fryd og gammen for Israel og innbyggerne der. Men alt det...
Read More

Første Mosebok – Skapelsen, Noahs Ark og Abraham

Første Mosebok er historien om universets begynnelse, de første menneskene, og ikke minst starten på historien om forholdet mellom Gud...
Read More

Judas’ brev – Se opp for falske forkynnere!

Ikke godta alt du hører forkynt! Det fins såkalte "kristne" forkynnere som fører folk bort fra Gud. Judas' brev er...
Read More

Johannes’ tredje brev – Den som gjør det gode er av Gud

Johannes ønsker at Jesus sine etterfølgere skal ha det godt, og at de skal holde seg borte fra det onde....
Read More

Johannes’ andre brev – Elsk sannheten!

Bakgrunnen for dette korte brevet er lik bakgrunnen til det første brevet. Andre Johannesbrev er et kort, personlig brev i...
Read More

Johannes’ første brev – Jesus, et sant menneske

Jesus Kristus ble både sett og tatt på, så han var et menneske i kjøtt og blod. Samtidig var han...
Read More

Paulus’ brev til Titus – Karakter viktigere enn karisma

Når man tilhører et team, er måten temaet ledes på avgjørende for hvor bra teamet blir. Paulus var opptatt av...
Read More

Paulus’ andre brev til Timoteus: Gi videre det du har fått

Paulus oppfordrer sin gode venn og medarbeider Timoteus til å holde fast ved alt Paulus har lært og undervist ham....
Read More

Paulus’ brev til efeserne – Gratis gave fra Gud

Ifølge Paulus er du ikke en kristen selv om du går i kirka, akkurat på samme måte som du ikke...
Read More

Paulus’ brev til galaterne – Jesus = frihet!

Mange forbinder kristendom med bud og regler. Ting en må gjøre for å bli god nok for Gud. I Galaterbrevet...
Read More

Paulus’ første brev til korinterne – Ingenting større enn kjærligheten

Kjærlighet er mer enn bare følelser. Det handler om å bry seg om hverandre. Om å stå sammen gjennom tykt...
Read More

Paulus’ brev til romerne – Tro er tingen

Hva skal til for å bli rettferdig for Gud? Det hjelper verken å holde Moseloven, ha solid fartstid i kirkekor, gjøre gode gjerninger eller ha minimalt...
Read More

Evangeliet etter Johannes – Så høyt har Gud elsket verden

Det mest kjente verset i evangeliet er "den lille Bibelen". Det verset oppsummerer rett og slett hele Bibelen - med...
Read More

Tredje Mosebok – Livet i fellesskap med Gud

Det er blitt sagt at 1.Mosebok handler om Guds plan med mennesket, 2.Mosebok om Guds frelse og utfrielse og 3.Mosebok...
Read More

Joel: Guds Ånd er nøkkelen

Den Hellige Ånd forandrer mennesker og gjør at Gud kan prate direkte med dem og gjøre mirakler gjennom dem. Joel...
Read More

Klagesangene – Fra akk og ve, til takk og be

Når ting går galt, har mennesker en tendens til å klage og syte. Når jødene ble bortført fra landet sitt,...
Read More

Første Krønikebok – Nytt tempel i Jerusalem

David kunne ikke leve med at han selv og andre maktpersoner bodde i fine hus, mens Gud fikk ta til...
Read More

Andre Mosebok – Moses, prinsen av Egypt

Moses ledet israelsfolket ut av Egypt, gjennom sjøen og inn i ørkenen på veien til landet som Gud har gjort...
Read More

Johannes’ åpenbaring – Jesus beseirer Satan

Åpenbaringsboken er historien om det som er ekte og det uekte. Det som er født av Gud, og det som...
Read More

Jakobs brev – Les bruksanvisningen og følg den

Det er ikke vanlig å se seg selv i speilet og deretter glemme hvordan man ser ut. Ifølge Jakob er...
Read More

Brevet til hebreerne – Moses bra, men Jesus best

Moses og loven han fikk på vegne av jødene, var vel og bra. Men da Jesus kom ble spillereglene endret. Jesus introduserte noe nytt og bedre enn jødenes lover...
Read More

Paulus’ brev til Filemon – Ikke lenger slave men bror

Onesimos var en gang Filemons slave. Livet hans forandret seg totalt da han ble kristen. Han var ikke lenger bare...
Read More

Apostlenes gjerninger – Den Hellige Ånd i aksjon

Noen vil si at det er like riktig å kalle Apostlenes gjerninger ”Den Hellige Ånds gjerninger”. Grunnen til det, er...
Read More

Paulus’ brev til filipperne: Glad i fengsel

Kan man være glad når man sitter i fengsel? Paulus ble så begeistret over det som skjedde utenfor fengselsmurene, at...
Read More

Første Samuelsbok – Selvopptatthetens pris

Mirakelbarnet Samuel blir født og hjelper landet Israel å komme seg på beina. Her kommer også David – Guds kjempe...
Read More

Dommerne – Samson banker løven

Folket er på på vei bort fra Gud og lever sine liv uten hensyn til Gud. Guds svar på dette...
Read More

Peters andre brev – Hvor blir det av Gud?

Hvor blir det av Jesu gjenkomst? Svaret Peter gir, er at Gud vil at flest mulig skal vende om til...
Read More

Peters første brev – Håp i vanskelige situasjoner

Midt i alle utfordringer og problemer vi kan oppleve, finnes det et håp. Håpet om at Gud vil gripe inn...
Read More

Paulus’ første brev til Timoteus – Jesus bygger Guds hus

En rød tråd i brevet Timoteus mottar fra sin gode venn Paulus, er hvordan Jesus ønsker at menigheten, Guds hus,...
Read More

Paulus’ andre brev til tessalonikerne – Kom deg i jobb, din latsabb!

- Kom deg i arbeid og forsørg deg selv, ikke vær en latsabb som slenger rundt uten mål og mening!...
Read More

Paulus’ første brev til tessalonikerne – Liv etter døden

Paulus oppfordring i brevet er klar: Det finnes et liv etter døden. Jesus kommer tilbake. Alle Jesus-etterfølgere trenger å være...
Read More

Evangeliet etter Lukas – Lege med blikk for hele verden

Evangeliet om Jesus var ikke forbeholdt de som kjente den jødiske kulturen. Da Lukas skulle skrive historien om Jesus, var...
Read More

Evangeliet etter Matteus – Bergprekenen

Evangeliet av Matteus innholder en av verdens mest berømte taler, nemlig Bergprekenen. Her forklarer Jesus blant annet hva som gir virkelig lykke. Tro det eller ei, men verken penger,...
Read More

Sefanja – Herrens dag

Sefanja får beskjed av Gud å fortelle folket at det kommer til å bli en stor straff for dem som...
Read More

Amos: Gud hjelper undertrykte

Religion blir ofte brukt som et middel av mennesker for å skaffe seg makt og penger. Slike ting har ingenting...
Read More

Daniel – Statsminister, vitenskapsmann og profet

Daniel var noe utenom det vanlige. Ikke bare var han statsminister og anerkjent vitenskapsmann i et av datidens største imperier...
Read More

Høysangen – Ekte kjærlighet

Høysangen handler om kjærlighet. Den er blitt omtalt som den beste av alle sangene i Bibelen. Det er som navnet...
Read More

Job – Hvem har skylda når alt går galt?

Job fra landet Us fikk seg en knallhard trøkk i livet. I løpet av én dag ble han rammet av...
Read More

Nehemja – Fra tjener til leder

Godt lederskap krever visdom, mot, brennende engasjement og hjelp fra Gud. Det er Nehemja et godt eksempel på. Fra å...
Read More

Esra: Gjenoppbygging av folket og landet

Boken Esra er en inspirerende beskrivelse av hvordan mennesker som har vært i fangeskap hos et fremmed folk, får sin...
Read More

Andre Kongebok – Hvem skal vi identifisere oss med?

Denne boken er en historie om et folk som ikke vet hvem de vil være. Skal de identifisere seg med...
Read More

Andre Samuelsbok – Ekte vennskap

Hvem finner venner for livet? Daniel og Jonathan hadde et vennskap mange kunne misunne dem. De stilte opp for hverandre...
Read More

Rut – Romantikk og trofast kjærlighet

Ruts bok er en varm, romantisk fortelling som beskriver hvordan Rut, en hedningekvinne fra Moab, ble en del av Guds...
Read More

Josva – Jeriko faller

Josvas bok beskriver kanskje verdens mest utradisjonelle krigstaktikk. Når israelittene skulle innta byen Jeriko, ba Gud musikere gå fremst i...
Read More

Femte Mosebok – Fra talefeil til folketaler

Å slite på grunn av et dårlig selvbilde er ikke et nytt problem. I alle tider har mennesker opplevd å...
Read More

Paulus’ brev til kolosserne – Jesus, ikke religion eller filosofi

Jesus må ikke reduseres til en religion. Eller til en filosofi eller et knippe tradisjoner. Heller ikke blandes med andre...
Read More

Fordypning i Jesaja

Åpne bibelteksten til Jesaja på bibelen.no. Personlig bakgrunn Navn: Jesaja betyr "Gud er Frelse" eller ”Herren frelser” Hjemby : Jerusalem...
Read More

Fordypning i Obadja

Åpne bibelteksten til Obadja på bibelen.no. Personlig bakgrunn Navn: Obadja betyr "Herrens tjener" Hjemby: Ukjent Familie: Ukjent Stilling: Uklar Samtidige:...
Read More

Fordypning i Jona

Åpne bibelteksten til Jona på bibelen.no. Personlig bakgrunn Navn: Jona betyr "due" Hjemby: Gat-Hefer i Israel, fem km nord for...
Read More

Fordypning i Mika

Åpne bibelteksten til Mika på bibelen.no. Personlig bakgrunn Navn: Mika betyr "Hvem er som Herren" Hjemby: Moresjet-Gat, 40 km sørvest...
Read More

Fordypning i Sefanja

Åpne bibelteksten til Sefanja på bibelen.no. Personlig bakgrunn Navn: Sefanja betyr "Herren skjuler" eller "Herren beskytter" Hjemby: Jerusalem Familie: Av...
Read More

Fordypning i Haggai

Åpne bibelteksten til Haggai på bibelen.no. Personlig bakgrunn Navn: Haggai betyr "festlig" Hjemby: Jerusalem, etter fangenskapet i Babylon Familie: Ukjent...
Read More

Fordypning i Sakarja

Åpne bibelteksten til Sakarja på bibelen.no. Personlig bakgrunn Navn: Sakarja betyr "Herren husker" Hjemby: Jerusalem, etter fangenskapet i Babylon Familie:...
Read More

Fordypning i Jobs bok

Åpne bibelteksten til Job på bibelen.no. Jobs bok er en samtale i poetisk form, innledet av en prolog som beskriver...
Read More

Fordypning i Malaki

Åpne bibelteksten til Malaki på bibelen.no. Personlig bakgrunn Navn: Malaki betyr "Min budbærer" (3,1). Sannsyn­ligvis en forkortelse for Malakia, "Herrens...
Read More

Fordypning i Peters andre brev

Åpne bibelteksten til Peters andre brev på bibelen.no. Stilen i 2. Petersbrev er mer ujevn og mindre dannet enn i...
Read More

Fordypning i Peters første brev

Åpne bibelteksten til Peters første brev på bibelen.no. Noen kommentatorer har forståelig nok kalt dette brevet Det nye testamentes Jobs...
Read More

Fordypning i Matteusevangeliet

Åpne bibelteksten til Matteus på bibelen.no. I Markus- og Lukasevangeliet går Matteus under sitt andre navn, Levi (Mark 2,14 og...
Read More

Fordypning: Lukas Evangeliet

Prologene, eller innledningene, til både Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger (Lukas 1,1-14; Ap.gj. 1,1-2) knytter dem sammen som et tobindsverk av...
Read More

Fordypning i Johannes evangeliet

Åpne bibelteksten til Johannes på bibelen.no. Grunnen til at det var behov for å stadfeste disse sannhetene, var at den...
Read More

Fordypning Apostlenes gjerninger 2 – Historisk oversikt

Åpne bibelteksten til Apostlenes gjerninger på bibelen.no. 1.1 Peters liv og tjeneste (kap 1-12) I den første delen av Apostlenes...
Read More

Fordypning Andre Samuelsbok

Åpne bibelteksten til Andre Samuelsbok på bibelen.no. Første Samuelsbok avsluttes tragisk i siste kapittel med Jonatans død ved filisternes hånd...
Read More

Fordypning i Judas’ brev

Åpne bibelteksten til Judas’ brev på bibelen.no. Det greske navnet Jouda kan bli oversatt som "Judas" eller "jøde" og var...
Read More

Fordypning i Johannes’ tredje brev

Åpne bibelteksten til Johannes’ tredje brev på bibelen.no. Bakgrunnen for tredje Johannesbrev er den samme som for de to andre...
Read More

Fordypning i Johannes’ andre brev

Åpne bibelteksten til Johannes’ andre brev på bibelen.no. Dette uttrykket kan tolkes på to måter: Det kan henvise til en...
Read More

Fordypning i Johannes’ første brev

Åpne bibelteksten til Johannes’ første brev på bibelen.no. Johannes’ første brev Grunnen til at det var behov for å stadfeste...
Read More

Fordypning i Jakobs brev

Åpne bibelteksten til Jakobs brev på bibelen.no. Forfatteren av dette brevet til "de tolv stammer som lever ute i fremmed...
Read More

Fordypning Brevet til hebreerne

Åpne bibelteksten til Brevet til hebreerne på bibelen.no. Usikkerhet rundt forfatter og mottaker av brevet Diskusjonen om hvem som har...
Read More

Fordypning Paulus’ brev til Filemon

Åpne bibelteksten til Paulus’ brev til Filemon på bibelen.no. Brevet til Filemon er en demonstrasjon av kristen brorskjærlighet i praksis....
Read More

Fordypning i Paulus’ brev til Titus

Åpne bibelteksten til Paulus’ brev til Titus på bibelen.no. Omstendighetene rundt Paulus´ brev til Titus Paulus´ brev til Titus ble skrevet...
Read More

Fordypning i Paulus’ andre brev til Timoteus

Åpne bibelteksten til Paulus’ andre brev til Timoteus på bibelen.no. Omstendighetene rundt Paulus’ andre brev til Timoteus I perioden Paulus...
Read More

Fordypning i Paulus’ første brev til Timoteus

Åpne bibelteksten til Paulus’ første brev til Timoteus på bibelen.no. "Paulus . . hilser Timoteus, sin ekte sønn i troen."...
Read More

Fordypning i Paulus’ andre brev til tessalonikerne

Åpne bibelteksten til Paulus’ andre brev til tessalonikerne på bibelen.no. Bakgrunnen for Paulus andre brev til Tessalonikerne er ganske lik...
Read More

Fordypning i Paulus’ første brev til tessalonikerne

Åpne bibelteksten til Paulus’ første brev til tessalonikerne på bibelen.no. På sin andre misjonsreise tok Paulus og Silas evangeliet til...
Read More

Fordypning i Paulus’ brev til kolosserne

Åpne bibelteksten til Paulus’ brev til kolosserne på bibelen.no. Menigheten i Kolossæ ble grunnlagt av Paulus' medarbeider, Epafras (1,7), men...
Read More

Fordypning i Paulus` brev til filipperne

Åpne bibelteksten til Paulus’ brev til filipperne på bibelen.no. Filippi og Paulus sin relasjon til menigheten Filippi var en stor...
Read More

Fordypning i Paulus’ brev til romerne

Åpne bibelteksten til Paulus’ brev til romerne på bibelen.no. Det var ikke Paulus som grunnla menigheten i Rom. Faktum er...
Read More

Fordypning i Apostlenes gjerninger

Åpne bibelteksten til Apostlenes gjerninger på bibelen.no. Gå ut i all verden og forkynn de gode nyhetene til all skapningen....
Read More

Fordypning i Evangeliet etter Lukas

Åpne bibelteksten til Lukas på bibelen.no. Lukas var ganske sikkert en hedning av gresk opprinnelse. Dette gjenspeiles i hans gode...
Read More

Fordypning i Habakkuk

Åpne bibelteksten til Habakkuk på bibelen.no. Personlig bakgrunn Navn: Habakkuk (betyr "en som holder seg fast") Hjemby: Ukjent, men ikke...
Read More

Fordypning i Nahum

Åpne bibelteksten til Nahum på bibelen.no. Personlig bakgrunn Navn: Nahum betyr "trøst" Hjemby: Elkosj, en by i det sørlige Juda,...
Read More

Fordypning i Amos

Åpne bibelteksten til Amos på Bibelen.no. Personlig bakgrunn Navn: Amos betyr "en som bærer byrder" Hjemby: Tekoa i Juda, ca....
Read More

Fordypning i Joel

Åpne bibelteksten til Joel på Bibelen.no Personlig bakgrunn Navn: Joel betyr "Jahve er Gud" ("Jo"- er Jah for Jahve og...
Read More

Fordypning i Høysangen

Åpne bibelteksten til Høysangen på bibelen.no. I Første Kongebok 4,32 får vi vite at kong Salomo skrev 1005 sanger. Høysangen...
Read More

Fordypning i Forkynneren

Åpne bibelteksten til Forkynneren på bibelen.no. Mens Salomos ordspråk inneholder mange forskjellige temaer, har Forkynneren bare ett. Denne boken er...
Read More

Fordypning i Salomos ordspråk

Åpne bibelteksten til Salomos ordspråk på bibelen.no. Gud gav Salomo visdom, stor innsikt og en forstand som favnet vidt, likesom...
Read More

Fordypning Esters bok

Åpne bibelteksten til Ester på bibelen.no. Historien om Esters liv passer inn mellom kapittel 6 og 7 i Esra. Det...
Read More

Fordypning i Nehemja

  Åpne bibelteksten til Nehemja på bibelen.no. Nehemja er den tredje store lederen i Israel i tiden etter bortførelsen. Han...
Read More

Fordypning Esra

Åpne bibelteksten til Esra på bibelen.no. Tradisjonelt tror man at Esra har samlet Krønikebøkene, Esra og Nehemja fra et vidt...
Read More

Fordypning i Andre Krønikebok

Åpne bibelteksten til Andre Krønikebok på bibelen.no. Salomos styre (kap 1 - 9) Regjeringstiden til Salomo var preget av fred,...
Read More

Fordypning i Første Krønikebok

  Åpne bibelteksten til Første Krønikebok på bibelen.no. Israels viktigste stamtavler (kap 1 - 9) Gjennom utvalgte stamtavler kan Guds...
Read More

Fordypning i Første Kongebok

Åpne bibelteksten til Første Kongebok på Bibelen.no Alle som skriver ned historie har en personlig vri på de hendelsene de...
Read More

Fordypning Første Samuelsbok

Åpne bibelteksten til Første Samuelsbok på bibelen.no. Både denne boken og Andre Samuelsbok er oppkalt etter profeten som innsatte de...
Read More

Fordypning Ruts bok

Åpne bibelteksten til Rut på bibelen.no. Samuel blir vanligvis regnet som forfatteren av boken. Handlingen er under dommerperioden, og kan...
Read More

Fordypning Dommerne

Åpne bibelteksten til Dommerne på bibelen.no. 1 Bakgrunn 1.1 Ond sirkel Det teokratiske styret i Israel hadde forfalt og folket...
Read More

Fordypning Femte Mosebok

Åpne bibelteksten til Femte Mosebok på bibelen.no. Hoveddeler i Femte Mosebok Vers Tale Tema Hendelser 1,1 - 4,43 Moses' første...
Read More

Fordypning Fjerde Mosebok

Åpne bibelteksten til Fjerde Mosebok på bibelen.no. Fjerde Mosebok beskriver erfaringene Guds folk gjorde i ørkenen. Den er en fortsettelse...
Read More

Fordypning Tredje Mosebok

Åpne bibelteksten til Tredje Mosebok på bibelen.no. 3. Mosebok går ikke videre i Israels historie, utover de begivenhetene som er...
Read More

Fordypning Andre Mosebok

Åpne bibelteksten til Andre Mosebok på bibelen.no. Det engelske navnet på Andre Mosebok er Exodus. Dette navnet betyr veien ut...
Read More

Fordypning Første Mosebok

  Åpne bibelteksten til Første Mosebok på bibelen.no. Oppbyggingen av Første Mosebok er tydelig markert ved bruken av uttrykket: "Dette...
Read More

Fordypning i Hosea

Åpne bibelteksten til Hosea på bibelen.no. Personlig bakgrunn Navn: Hosea betyr "Frelse" Hjemby: Ukjent (i Israel) Familie: Gift med Gomer...
Read More

Fordypning i Daniels bok

Åpne bibelteksten til Daniel på bibelen.no. Personlig bakgrunn Navn: Daniel betyr "Gud er min dommer" Hjemby: Trolig ble Daniel født...
Read More

Fordypning i Esekiel

Åpne bibelteksten til Esekiel på bibelen.no. Personlig bakgrunn Navn: Esekiel betyr "Gud styrker" Hjemby: Han levde i fangenskap i Tel-abib,...
Read More

Fordypning i Klagesangene

Åpne bibelteksten til Klagesangene på bibelen.no. Bakgrunn Ettersom Klagesangene i form er skrevet som fem poetiske sørgesanger (begravelsessanger), uttrykker den...
Read More

Fordypning i Jeremia

Åpne bibelteksten til Jeremia på bibelen.no. Personlig bakgrunn Navn: Jeremia betyr "Jahve kaster ned", i den betydning å legge et...
Read More

Fordypning i Markusevangeliet

Åpne bibelteksten til Markus på bibelen.no. 1 Om forfatteren Johannes Markus, forfatteren av dette evangeliet, var bosatt i Jerusalem før...
Read More